Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Decostyle.

Decostyle respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992.

In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe ze worden beveiligd.

Uw gegevens

Decostyle gebruikt uw gegevens:

– om u per e-mail over Decostyle te informeren indien u hiermee akkoord gaat door het desbetreffende vakje aan te tikken op de contactformulieren.

Wij verzamelen collectieve gegevens, namelijk gegevens over het aantal bezoekers van onze website en de pagina’s die zij bezoeken. Bij elk bezoek worden de bestandsnaam, datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid doorgezonden gegevens en een bericht over het al dan niet slagen van het bezoek bewaard. Deze gegevens bieden ons informatie over de algemene interesses en voorkeuren van onze bezoekers. Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden, maar algemeen en statistisch van aard. We zijn dan ook niet in staat om na te gaan welke gebruikers welke gegevens hebben opgevraagd.

Daarnaast verzamelen en bewaren we automatisch informatie die uw browser ons doorstuurt, in het bijzonder uw IP-adres en de softwareversie van uw browser. Deze gegevens zijn het fundament van de basistechnologie van het internet en worden alleen gebruikt voor systeembeheer en het correct doorsturen van onze pagina’s.

Als u ons een e-mail stuurt door te klikken op “Contact”, dan vragen wij uw naam, adres, e-mailadres, uw interessegebieden en uw interesse in het ontvangen van verdere informatie. Deze gegevens worden bewaard. We benadrukken echter dat u niet verplicht bent om al die informatie te verstrekken; u kunt grotendeels zelf bepalen welke informatie u ons wilt toevertrouwen. De verplichte gegevens hebben we nodig voor het correct verlenen van de dienst die u ons hebt gevraagd. Uiteraard kunt u anoniem blijven of een schuilnaam gebruiken.

Alle gegevens worden apart opgeslagen en verwerkt, en op geen enkel moment samengevoegd. Decostyle stelt geen gebruikersprofielen op.

Als u dit niet op prijs stelt, kunt u dit ten allen tijde laten weten door een e-mail te sturen naar [email protected] of een brief te sturen naar Decostyle.

Decostyle zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming behalve op grond van een wettelijke verplichting.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienstverlening van Google, Inc., waarbij de privacy statement van Google van toepassing is. Meer informatie hierover vindt u op http://www.google.com/privacypolicy.html.

Verantwoordelijkheid ten opzichte van andere websites

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet dat Decostyle verbonden is aan deze sites of aan de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Bescherming van uw gegevens

Decostyle draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

De persoonsgegevens die in bestanden worden opgeslagen, worden door Decostyle enkel gebruikt om u de gevraagde informatie te bezorgen, om u te contacteren voor een afspraak of om u op de hoogte te houden van de commerciële activiteiten van Decostyle. U aanvaardt dat uw gegevens door Decostyle verwerkt worden voor direct marketing en promotionele acties. 

Conform de wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, alsmede het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, per aangetekende brief gericht aan Decostyle of per e-mail naar [email protected] 

Indien u geen informatie meer wenst te ontvangen m.b.t. onze activiteiten en/of indien u eventuele vragen heeft betreffende de verwerking van uw gegevens, gelieve ons dit dan te laten weten.

Wijzigingen

Decostyle behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Iedere aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

Vragen

Voor vragen in verband met het privacybeleid van Decostyle kunt u contact opnemen met:

EMM bvba
Inge Staelens
Spoorwegstraat 294
8200 Brugge